Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworze
Aktualności
O Nas
Pracownie:
 • gosp. dom.

 • techniczna

 • artystczna.

 • ogrodnicza

 • ceramiczna

 • komputerowa

 • Galeria
  Kadra
  Zostań
  Sponsorem

  Linki
  Księga Gości
  Kontakt

  "Celem naszych czynów
  powinno być czynienie dobra."
           Platon

     Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworze zwracają się z gorącą prośbą o udzielenie pomocy dla osób niepełnosprawnych, będących naszymi uczestnikami z terenu powiatu jaworskiego.

     Pragniemy, aby również oni odczuwali radość z brania udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Chcemy, aby zwykłe czynności życia codziennego dawały im satysfakcję, że są potrzebni i robią rzeczy pożyteczne i doceniane przez innych.

     Celem naszej działalności jest stopniowe przygotowywanie osób niepełnosprawnych do wykonywania ogólnych czynności wynikających z codziennego życia. Dzięki kształtowaniu sprawności fizycznej i psychospołecznej, rozwijaniu samokontroli, odpowiedzialności i umiejętności działania w grupie uczy się te osoby samodzielnego pokonywania trudności życiowych, nawiązywania kontaktów społecznych i przysposobienia do podjęcia pracy.

      Udało nam się już pozyskać spore grono sponsorów, którzy wyrazili zgodę na bezinteresowną pomoc. Nadal jednak poszukujemy ludzi o otwartym sercu i wielkiej życzliwości, którzy swoją pomocą połączą się z nami we wspólnej idei i poszerzą krąg ludzi dobrej woli.

     Prosimy Państwa, abyście wspierając nasze działania i prośbę rozświetlili i upiększyli obraz dzieciństwa i radość osób niepełnosprawnych.

     Jeżeli Państwo zdecydujecie się udzielić jakiekolwiek pomocy, prosimy kierować ją na poniższy adres i numer konta:

  Bank Spółdzielczy Jawor,
  ul. Wrocławska 2, 59-400 Jawor
  9486 4700 0700 0009 9620 0000 01

  Z wyrazami szacunku
  Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
  Marcin Simon

   

  S2 Studio